וועד מקומי

תפקיד הוועד המקומי:
הוועד הינו ,למעשה, שלוחה של המועצה האזורית עמק יזרעאל, שכפר החורש הינה ישוב בתחום שטח שיפוטה.

הוועד כפוף למועצה האזורית ולמליאת המועצה האזורית והיא זו שמאצילה לו סמכויות לפעילות.

פעולות הוועד מחייבות את כלל תושבי כפר החורש ללא קשר לחברות באגודה זו או אחרת. בכפר החורש כמו בישובים רבים אחרים קיימת "זהות ועדים" כלומר, וועד ההנהלה הוא גם הוועד המקומי.

הזהות היא פרסונאלית בלבד כלומר, לוועד המקומי תקציב, חשבון בנק ופרוטוקולים שונים.

הוועד המקומי אחראי לתחומי הביטחון, תרבות, ספרייה, חינוך בלתי פורמאלי, תנועת נוער, בית כנסת, מבני ציבור ועוד.


יו"ר הועד: אריק יחיאלי
חברי הועד: עמיר זרחי, ירדן אבנרי, רותי וניג, רומן בן צלן, רועי רוטנבך, גידי פויס

וועד מקומי-דוחות וסיכומים

2021

25.01.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 01-21


לצפייה במסמך
01.03.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 02-21


לצפייה במסמך
22.03.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 03-21


לצפייה במסמך
03.05.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 04-21


לצפייה במסמך
14.06.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 06-21


לצפייה במסמך
דוח ביקורת ועד מקומי כפר החורש 2020


לצפייה במסמך
התייחסות לדוח ביקורת לשנת 2019 - כפר החורש


לצפייה במסמך
01.11.2021: סיכום פגישת מטה עם מטה כפר החורש והמועצה


לצפייה במסמך
13.12.2021: פרוטוקול ועד מקומי 8-21, אישור פרוטוקול 7-21, אישור תקציב ועד מקומי לשנת 2022, עדכונים


לצפייה במסמך
09.08.2021: פרוטוקול ועד מקומי 07-21, אישור פרוטוקול 06-21, עדכון תקציב ועד מקומי 2021, מינוי ועדות, בחירת גיזבר הועד המקומי, בחירת מורשי חתימה, עדכונית, שונות.


לצפייה במסמך
31.05.2021: פרוטוקול ועד מקומי 05-21, אישור פרוטוקול 04-21, הצגת חברי ועד מקומי, עדכונים


לצפייה במסמך
סיכום שנת 2020 ועד מקומי כפר החורש


לצפייה במסמך

2020

פרוטוקול ועד מקומי 01-20               : 09.03.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 02-20               : 23.03.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 03-20               : 06.04.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 04-20               : 21.04.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 05-20               : 04.05.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 06-20               : 11.05.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 07-20               : 18.05.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 08-20               : 15.06.20


לצפייה במבמך
פרוטוקול ועד מקומי 09-20               : 29.06.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 10-20               : 21.09.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 11-20               : 14.12.20


לצפייה במסמך
דוח ביקורת ועד מקומי כפר החורש 2020


לצפייה במסמך
ועד מקומי- סיכום שנת 2020


לצפייה במסמך
דוח כספי ועד מקומי 2020


לצפייה במסמך

2019

14.01.2019 :              1-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
26.01.2019 :              2-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
17.06.2019 :              3-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
18.11.2019 :              4-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
מאזן ועד מקומי כפר-החורש  2019


לצפייה במסמך
ביקורת ועד מקומי כפר החורש- 2019


לצפייה במצגת

2018

ועד מקומי כפר החורש דוחות כספיים 2018


לצפייה במסמך
08.01.2018:  פרוטוקול ועד מקומי 01-18, , דיווח חינוך ורד ריבן


לצפייה במסמך
05.02.2018:   פרוטוקול ועד מקומי 02-18, אישור נציג למליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל


לצפייה במסמך
19.03.2018: פרוטוקול ועד מקומי 03-18, סיכום 2017 קהילה, ערעור רבקה זרחי על סעיף 13.2 בכללים לשיוך דירות קנייני, הערכות לבחירות לוועד הנהלה.


לצפייה במסמך
16.04.2018: פרוטוקול ועד מקומי 04-18, דוח כספי ועד מקומי


לצפייה במסמך
30.04.2018: פרוטוקול ועד מקומי 05-18, הצעה לניהול תשתיות ואחזקה, דיווח שוטף


לצפייה במסמך
28.05.2018: פרוטוקול ועד מקומי 06-18, ערעור צוות חינוך לגיל הרך , בקרת תקציב לתוקפה 1-3.2018 קהילה.


לצפייה במסמך
25.06.2018: פרוטוקול ועד מקומי 07-18, אישור צוות איתור רכז תשתיות, צוות איתור מנהל/ת חינוך גיל הרך


לצפייה במסמך
09.07.2018: פרוטוקול ועד מקומי 08-18, עצומה ריכוז תשתיות ותחזוקה, הסבר בעניין תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2018


לצפייה במסמך
13.08.2018: פרוטוקול ועד מקומי 09-18, מורשי חתימה


לצפייה במסמך
20.08.2018: פרוטוקול ועד מקומי 10-18, דו"ח רווח והפסד ובקרת תקציב 1-6.2018


לצפייה במסמך