וועד מקומי

תפקיד הוועד המקומי:
הוועד הינו ,למעשה, שלוחה של המועצה האזורית עמק יזרעאל, שכפר החורש הינה ישוב בתחום שטח שיפוטה.

הוועד כפוף למועצה האזורית ולמליאת המועצה האזורית והיא זו שמאצילה לו סמכויות לפעילות.

פעולות הוועד מחייבות את כלל תושבי כפר החורש ללא קשר לחברות באגודה זו או אחרת. בכפר החורש כמו בישובים רבים אחרים קיימת "זהות ועדים" כלומר, וועד ההנהלה הוא גם הוועד המקומי.

הזהות היא פרסונאלית בלבד כלומר, לוועד המקומי תקציב, חשבון בנק ופרוטוקולים שונים.

הוועד המקומי אחראי לתחומי הביטחון, תרבות, ספרייה, חינוך בלתי פורמאלי, תנועת נוער, בית כנסת, מבני ציבור ועוד.


יו"ר הועד: אריק יחיאלי
חברי הועד: עמיר זרחי, ירדן אבנרי, רותי וניג, רומן בן צלן, רועי רוטנבך, גידי פויס

וועד מקומי-דוחות וסיכומים

2021

25.01.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 01-21


לצפייה במסמך
01.03.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 02-21


לצפייה במסמך
22.03.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 03-21


לצפייה במסמך
03.05.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 04-21


לצפייה במסמך
14.06.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 06-21


לצפייה במסמך
דוח ביקורת ועד מקומי כפר החורש 2020


לצפייה במסמך
התייחסות לדוח ביקורת לשנת 2019 - כפר החורש


לצפייה במסמך

2020

פרוטוקול ועד מקומי 01-20               : 09.03.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 02-20               : 23.03.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 03-20               : 06.04.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 04-20               : 21.04.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 05-20               : 04.05.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 06-20               : 11.05.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 07-20               : 18.05.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 08-20               : 15.06.20


לצפייה במבמך
פרוטוקול ועד מקומי 09-20               : 29.06.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 10-20               : 21.09.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 11-20               : 14.12.20


לצפייה במסמך
דוח ביקורת ועד מקומי כפר החורש 2020


לצפייה במסמך

2019

14.01.2019 :              1-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
26.01.2019 :              2-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
17.06.2019 :              3-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
18.11.2019 :              4-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
מאזן ועד מקומי כפר-החורש  2019


לצפייה במסמך