וועד מקומי

2021

25.01.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 01-21


לצפייה במסמך
01.03.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 02-21


לצפייה במסמך
22.03.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 03-21


לצפייה במסמך
03.05.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 04-21


לצפייה במסמך
14.06.2021:               פרוטוקול ועד מקומי 06-21


לצפייה במסמך
דוח ביקורת ועד מקומי כפר החורש 2020


לצפייה במסמך
התייחסות לדוח ביקורת לשנת 2019 - כפר החורש


לצפייה במסמך

2020

פרוטוקול ועד מקומי 01-20               : 09.03.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 02-20               : 23.03.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 03-20               : 06.04.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 04-20               : 21.04.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 05-20               : 04.05.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 06-20               : 11.05.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 07-20               : 18.05.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 08-20               : 15.06.20


לצפייה במבמך
פרוטוקול ועד מקומי 09-20               : 29.06.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 10-20               : 21.09.20


לצפייה במסמך
פרוטוקול ועד מקומי 11-20               : 14.12.20


לצפייה במסמך
דוח ביקורת ועד מקומי כפר החורש 2020


לצפייה במסמך

2019

14.01.2019 :              1-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
26.01.2019 :              2-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
17.06.2019 :              3-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
18.11.2019 :              4-19  פרוטוקול וועד מקומי


לצפייה במסמך
מאזן ועד מקומי כפר-החורש  2019


לצפייה במסמך