top of page

טיולים בחורש

שביל יזרעאל.jpg

"שביל יזרעאל-קק"ל":

שביל יזרעאל מכפר החורש לגיניגר.jpg

"שביל יזרעאל-קק"ל":

מכפר החורש לגניגר

עמק יזרעאל-מבט על.jpg

אירועי קיץ מקומי-בעמק ובהר

סינגל.jpg

"סינגל"

כפר החורש

נאקב.jpg

"נאקב"

יער כפר החורש

bottom of page