קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/725/f39_עדכון המאבק נגד הקמת נמל רמת דוד 7.2.18.pdf