קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/708/f39_מערב קפריסין טיול לגימלאים.pdf