קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/689/f39_כנס הסברה להתנגדות המועצה להקמת שדה תעופה בעמק 23.1.18.pdf