חסר רכיב

תינוקת אוקטובר

31/12/2017
מזל טוב
להילדה ועמוס
ולכל המשפחה המורחבת
להולדת הנכדה
בת לבועז ורעות
חסר רכיב