קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/615/f39_. 1.7-31.9 דוח רבעוני לשנת 2017 איכות מי שתייה פרסום לציבור.pdf