קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/614/f39_בסביבה טובה 10-17 דף בעניין הפרדות הפסולת .pdf