חסר רכיב

תינוק ספטמבר

25/09/2017
מזל טוב
לדני וצאלה לנעמי ויעקב
ולכל המשפחה המורחבת
להולדן הבן -נכדחסר רכיב