חסר רכיב

קול קורא מלגת מרכז חקלאי העמק לשנת 2017

31/08/2017

קול קורא מלגת מרכז חקלאי העמק לשנת 2017

מרכז חקלאי העמק עם מינהל המחקר החקלאי - מרכז מחקר נוה יער מקיימים מזה מספר שנים קרן מלגות שמטרתה קידום החקלאות במרחב העמקים.
מטרת הקרן הינה תמיכה בסטודנטים לתארים מתקדמים אשר תחום התמחותם חקלאות. השנה יחולקו עד שש מלגות הצטיינות אישיות של מרכז חקלאי העמק. המלגות מיועדות לתלמידי תואר שני ושלישי והן בסך 5,000 – 2,500 ₪ כל אחת.
מטרות המלגות יהיו: א. טיפוח ציבור חוקרי העתיד במרחב העמקים. ב. קידום וטיפוח הפוטנציאל האישי, על מנת להעמיק את השכלתם של המנהלים בתחומים החקלאיים הרלוונטיים לצרכי החקלאות במרחב העמקים. הקרן מיועדת לתושבי מועצות אזוריות עמק יזרעאל, מגידו, גליל תחתון והגלבוע.
תחומי המחקר יתאימו לצרכי החקלאות במרחב העמקים.

הנושאים המרכזיים בהם תתמוך הקרן בשנה זאת יהיו:
1. קרקע ומים- בדגש על שימוש במים מושבים או קומפוסט.
2. מיכון- חקלאות מדייקת, חלף עבודות כפיים.
3. חקלאות אורגנית והדברה ביולוגית.
4. קידום ענף המטעים.
5. פתרון לבעיות איכות סביבה הקשורות לפעילות חקלאית.
6. גידולים חדשים, השבחת זנים ופיתוח כלים מתקדמים להשבחה.
7. חומרי טבע, טעם וארומה בצמחים.
8. בקר ומרעה, שטחים פתוחים.
9. מחקר לפתרון בעיות הגנת הצומח בגידולים הגדלים במרחב העמקים.
10. מחקר העוסק בתחום חקלאות בת קיימא.
11. כלכלה חקלאית
הידע הנצבר ע"י מקבלי מלגות בתחום המחקר יועבר לציבור.
המלגה תוענק לתלמידי תואר שני ושלישי לאחר אישור רשמי של תכנית המחקר ע"י המוסד האקדמי בו לומד/ת הסטודנט/ית.
מועמדים למלגה מתבקשים להגיש את מועמדותם עד ל- 02.11.2017 .
מסמכי המועמדות יכללו : קו"ח, כתובת רשומה במשרד הפנים, אישור הרשמה למוסד ללימודים גבוהים, אישור תכנית המחקר, פירוט תכנית העבודה, פרסומים במידה שיש, פרסים והצטיינות בתארים הקודמים ומכתב המלצה של המדריך.
הבקשה למלגה תופנה אל: איתם בירגר, מרכז חקלאי העמק ת.ד 73 מגדל העמק 2310001 eitam@mhk.co.il, פקס: 073-2441504
ועדת הבחירה תכלול את: נציגי המועצות האזוריות, נציגי מכון המחקר נווה יער ונציגי מרכז חקלאי העמק.
חסר רכיב