קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/495/f39_דוח איכות מים חצי שנתי 1.1-30.6.2017.pdf