קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/482/f39_חוויה צפונית מיוחדת - נופש בין הזמנים למשפחות 6-11.8.17.pdf