חסר רכיב

קול קורא לביצוע יוזמות חברתיות בישובים

02/07/2017

קול קורא
לחמשת היישובים הזריזים
לביצוע יוזמות חברתיות בישובים
באמצעות שימוש בממשק האינטרנטיHOOP (פורקוז)
תכנית משלבים כוחות מזמינה אתכם, תושבים ובעלי תפקידים רלוונטיים ביישובים להגיש הצעות לפרויקטים לקידום ערכים של התנדבות, עזרה הדדית , סולידריות חברתית ותרומה לקהילה.
התוכנית תופעל דרך הממשק האינטרנטי HOOP - כלי לניהול יוזמות חברתיות.
קריטריונים להגשת התוכנית:
• התוכנית כוללת ערכים של התנדבות בקהילה, עזרה הדדית וסולידריות חברתית ותורמת לרווחת הפרט ומשפחתו המתגוררים בישוב המציע.
• העלאת היוזמה, הפצתה וגיוס המשאבים ייעשו באמצעות שימוש בממשק האינטרנטי HOOP .
• היוזמה הקהילתית הינה חדשה.
חמשת היישובים הראשונים שיבצעו את כל שלבי הפרויקט באמצעות HOOP יקבלו דמי עידוד עד 1000 ₪. מותנה בקבלות עבור ביצוע הפרויקט.
לפרטים: ליאת בן משה- עו"ס , רכזת משלבים כוחות liatb@eyz.org.il 04-6520066
חסר רכיב