חסר רכיב

תכונות מרכזת הטלפונים

25/05/2017
מרכזיית טלפון כפר החורש – תכונות ושירותים 2015
1. חיוג פנימי ללא עלות ע"י חיוג לשלוחה בשלוש ספרות אחרונות.
2. חיוג לקווי חוץ – יש לחייג 9 לפני המספר – עלות מחירי שיחות בזק
3. חיוג לחו"ל - יש לחייג 900 לפני המספר – טבלת תעריפים באתר הקיבוץ
4. בדיקת מספר שלוחת הטלפון – חייג 0771 ללא עלות
5. שמיעת תאריך ושעה – חייג 0774 ללא עלות
6. פתיחת שער – חייג 0852 ללא עלות
7. הזמנת השכמה – חייג 185 ופעל לפי הנחיות המערכת. ללא עלות
8. ביטול השכמה – חייג 185 ופעל לפי הנחיות המערכת. ללא עלות
171 (השיחה ללא עלות) XXX # 9. עקוב אחרי – לשלוחה בקיבוץ חייג
171 (השיחה בעלות שיחה רגילה ) 9XXXXXXXXX # - לקו חוץ חייג
כשהשלוחה במצב עקוב אחרי ישמע אות עם הרמת השפופרת.
10 .ביטול עקוב אחרי – 170
11 .חיוג למוקד רפואי – חייג 9444 בעלות שיחה רגילה
12 .חיוג למשטרה – 9100 או 7100 מכל שלוחה
13 .חיוג מגן דוד אדום – 9101 או 7101 מכל שלוחה
14 .חיוג למכבי האש – 9102 או 7102 מכל שלוחה
חייג לשלוחה ,( FLASH ) 15 .העברת שיחה לשלוחה אחרת – לחיצה על לחצן איתות
המבוקשת , נתק. לשלוחה פנימית ללא עלות , לקו חוץ בעלות שיחה רגילה
חייג לשלוחה המבוקשת, לצורך ,( FLASH ) 16 .שיחת וועידה - לחיצה על לחצן איתות
אחר כך 3 . ניתן לצרף עד 8 משתתפים. ( FLASH ) צרוף השלוחה לשיחה לחץ איתות
לשלוחה פנימית ללא עלות , לקו חוץ בעלות שיחה רגילה
17 .תא קולי ("מזכירה אלקטרונית") – בקש התקנת השרות במוקד של
חברת הורייזן או מאפי .הנחיות מופיעות בקובץ נפרד באתר הקיבוץ.
השרות ללא עלות.
18 .פקס למייל – בקש התקנת השרות במוקד של חברת הורייזן או מאפי.
התקנת השרות ללא עלות. שליחת פקס בעלות שיחה רגילה.
19 .מייל לפקס – הנחיות מופיעות בקובץ נפרד באתר הקיבוץ.
השרות ללא עלות.
20 . לקט שיחות – אפשרות לקחת שיחה מקבוצה מוגדרת של שלוחות.
השרות ללא עלות.
21 . גישוש בתפוס – אפשרות ששלוחה אחרת תצלצל כשהשלוחה תפוסה.
לשלוחה פנימית ללא עלות , לקו חוץ בעלות שיחה רגילה.
22 . גישוש בפנוי – אפשרות ששלוחה אחרת תצלצל לאחר מספר צלצולים ללא
מענה. לשלוחה פנימית ללא עלות , לקו חוץ בעלות שיחה רגילה.
24 / 03 שרות 7 – מוקד שרות הורייזן 6178181
tel_int@k-h.org.il 052 – 7702222 אפי - רכז תקשורת
חסר רכיב