כפר החורש
חסר רכיב

הנחיות לשימוש בתא קולי

29/08/2018
יולי 2018
הנחיות לשימוש בתא קולי ( "מזכירה אלקטרונית" ) בשלוחות הטלפון בקיבוץ
1. לצורך הפעלת תא קולי בשלוחה הרצויה יש לפנות לשרות של חברת הורייזן
בטלפון 6178181 – 03 , או לאפי ( רצוי בדוא"ל tel_int@kf-ha.org.il) .
2. לאחר שיופעל שרות זה בשלוחה יתאפשר להשאיר הודעות.
3. אם יש בתא הקולי הודעה, ישמע צליל חיוג מקוטע עם הרמת השפופרת.
ניתן להפסיק את הצליל המקוטע ע"י חיוג 790 *.
4. לצורך כניסה לתא הקולי יש לחייג 0777 או 2000 ( משמאל לימין )
5. לצורך האזנה להודעות המוקלטות נדרשת סיסמא
הסיסמא היא # 2580 ( משמאל לימין )
לשינוי הסיסמא יש לפנות לשרות או לאפי.
6. למחייג לשלוחה תיפתח האפשרות להשאיר הודעה 30 שניות לאחר הצלצול
הראשון. ניתן לשנות זמן זה ( 240 – 0 שניות ) בפניה לשרות או לאפי.
7. ניתן להקליט פתיח אישי לתא הקולי.
א. כניסה לתא הקולי 0777
ב. סיסמא ( # 2580 אם לא בוצע שינוי סיסמא )
ג. יש לחייג 91 # ( משמאל לימין )
ד. סיסמא
ה. הקלטת פתיח אישי לפי הנחיות המערכת
8. אם יש הפנייה לפקס בשלוחה, תופנה השיחה לשרות שזמן ההמתנה שהוגדר לו
קצר יותר.
אם רוצים את שני השירותים ניתן להתקין שרות פקס למייל על שלוחה.
השירותים אינם כרוכים בתשלום.

חסר רכיב