חסר רכיב

כביש 77 מפרידן הושעיה חסימת לילה 24-25.5.17

16/05/2017

שלום חברים, בהמשך למכתב ההסבר אשר הופץ לחסימת כביש 77 בקטע שבין צומת מאגר אשכול לצומת בית רימון לצורך הנפת קורות הגשר באתר מפרידן הושעיה- מצ"ב מכתב מעודכן כאשר צוינו התייחסויות להקדמת שעות הפעילות בשעתיים (התאריך נשאר כפי שהוא). שימו לב כי : בשעה 19:00 יצומצמו נתיבי הנסיעה במקום השעה 21:00 בשעה 21:00 ייחסם הכביש באופן הרמטי במקום השעה 23:00

07/05/2017

לכבוד:
מועצת עמק יזראל
מנהלת המוקד קרן -
הנדון: כביש 77 מפרידן הושעיה חסימת לילה עבור הנפת קורות הגשר –
חברת נת"י מבצעת עבודות לביטול צומת מרומזר והקמת מחלף בצומת הושעיה
בלילה שבין התאריכים 24.05.17 – 25.05.17 ייחסם כביש 77 בין השעות 23:00-5:00 בקטע שבין צומת
מאגר אשכול לבין צומת בית רימון לצורך הנפת קורות הגשר בהושעיה.
גישה ממחלף המוביל לכיוון מחלף גולני ולהפך, תתאפשר רק בדרכים חלופית כדוגמת כביש 79 וכביש
754 .
תושבי רומת היב, הושעיה, עובדים ומשאיות לאזור התעשיה ציפורית ומשאיות לבסיס הצבאי יורשו
לעבור דרך צומת בית רימון מערבה בהצגת תעודת זהות בלבד. גם לתושבים אלה לא תתאפשר תנועה
ממאגר אשכול מזרחה.
צומת הושעיה תיחסם לנוסעים מערבה.
פירוט:
 שילוט הנחיה בעברית ובערבית יוצב לאורך הכביש טרם ביצוע העבודות ע"פ המפה המצורפת.
 שוטרים ופקחי תנועה יוצבו בליל החסימה.
שעות הפעילות בליל החסימה:
בין השעות: 21:00 - 23:00 יצומצמו מסלולי הנסיעה לנתיב אחד לכל כיוון בכביש 77 מצומת הושעיה ועד
מאגר אשכול לצורך התארגנות העבודה. )תתאפשר מעבר ממזרח למערב ולהפך(
בין השעות: 23:00 - 5:00 תתבצע חסימה הרמטית ע"פ המפורט לעיל
בשעה 5:00 ייפתח הכביש חזרה לנסיעה באופן סדיר.
בכבוד רב,
אמיר עציון
ברן ישראל בע"מ
סימוכין:
חסר רכיב