קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/387/f39_דוח פרסום לציבור בדבר איכותם התברואית של מי השתייה .pdf