חסר רכיב

נוי וחצר

נוי

ענף הנוי כולל תחזוק החצרות והגינות הציבוריות

(גיזום,איסוף הגיזום, איסוף אשפה, טיפול בגינות ועוד).
חסר רכיב