קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/1932/f39_הסדרת פארק לטובת הקהילה סביב המעיין אוגוסט 2020.pdf