קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/1488/f39_כללי התנהגות בהסעות.pdf