כפר החורש
חסר רכיב

תכונות מרכזת הטלפונים

29/08/2018
מרכזיית טלפון כפר החורש – תכונות ושירותים 2015
1. חיוג פנימי ללא עלות ע"י חיוג לשלוחה בשלוש ספרות אחרונות.
2. חיוג לקווי חוץ – יש לחייג 9 לפני המספר – עלות מחירי שיחות בזק
3. חיוג לחו"ל - יש לחייג 900 לפני המספר – טבלת תעריפים באתר הקיבוץ
4. בדיקת מספר שלוחת הטלפון – חייג 0771 ללא עלות
5. שמיעת תאריך ושעה – חייג 0774 ללא עלות
6. פתיחת שער – חייג 0852 ללא עלות
7. הזמנת השכמה – חייג 185 ופעל לפי הנחיות המערכת. ללא עלות
8. ביטול השכמה – חייג 185 ופעל לפי הנחיות המערכת. ללא עלות
9. עקוב אחרי – לשלוחה בקיבוץ חייג #XXX 171 (השיחה ללא עלות)
- לקו חוץ חייג # XXXXXXXXX9 171 (השיחה בעלות שיחה רגילה )
כשהשלוחה במצב עקוב אחרי ישמע אות עם הרמת השפופרת.
10. ביטול עקוב אחרי – 170
11. חיוג למוקד רפואי – חייג 9444 בעלות שיחה רגילה
12. חיוג למשטרה – 9100 או 7100 מכל שלוחה
13. חיוג מגן דוד אדום – 9101 או 7101 מכל שלוחה
14. חיוג למכבי האש – 9102 או 7102 מכל שלוחה
15. העברת שיחה לשלוחה אחרת – לחיצה על לחצן איתות (FLASH ), חייג לשלוחה המבוקשת , נתק. לשלוחה פנימית ללא עלות , לקו חוץ בעלות שיחה רגילה
16. שיחת וועידה - לחיצה על לחצן איתות (FLASH ), חייג לשלוחה המבוקשת, לצורך צרוף השלוחה לשיחה לחץ איתות ( FLASH ) אחר כך 3 . ניתן לצרף עד 8 משתתפים.
לשלוחה פנימית ללא עלות , לקו חוץ בעלות שיחה רגילה
17. תא קולי ("מזכירה אלקטרונית") – בקש התקנת השרות במוקד של חברת הורייזן או מאפי .הנחיות מופיעות בקובץ נפרד באתר הקיבוץ.
השרות ללא עלות.
18. פקס למייל – בקש התקנת השרות במוקד של חברת הורייזן או מאפי.
התקנת השרות ללא עלות. שליחת פקס בעלות שיחה רגילה.
19. מייל לפקס – הנחיות מופיעות בקובץ נפרד באתר הקיבוץ.
השרות ללא עלות.
20. לקט שיחות – אפשרות לקחת שיחה מקבוצה מוגדרת של שלוחות.
השרות ללא עלות.
21. גישוש בתפוס – אפשרות ששלוחה אחרת תצלצל כשהשלוחה תפוסה.
לשלוחה פנימית ללא עלות , לקו חוץ בעלות שיחה רגילה.
22. גישוש בפנוי – אפשרות ששלוחה אחרת תצלצל לאחר מספר צלצולים ללא
מענה. לשלוחה פנימית ללא עלות , לקו חוץ בעלות שיחה רגילה.
מוקד שרות הורייזן 6178181 – 03 שרות 7 / 24
אפי - רכז תקשורת 7702222 – 052 tel_int@kf-ha.org.il

חסר רכיב