כפר החורש
חסר רכיב

טבלת תעריפי אינטרנט במערכת פנימית - הורייזן - ינואר 2016

25/05/2017
מהירות הורדה
download
מהירות העלאה
upload
עלות חודשית
ספק + תשתית
סוג הנתב
router
נתב אלחוטי
נתב חדש עלות חד פעמית תוא
ADSL 61 1 מגה 10 מגה
 הנתב הקיי
 130 מתאי
ADSL 79 1 מגה 15 מגה
 הנתב הקיי
 130 מתאי
ADSL 85 2 מגה 20 מגה
 הנתב הקיי
 130 מתאי
VDSL 90 5 מגה 30 מגה
 להחלי צרי
 נתב 320
VDSL 105 5 מגה 40 מגה
 להחלי צרי
 נתב 320
VDSL 150 5 מגה 50 מגה
 להחלי צרי
 נתב 320
מע"מ כוללי המחירי
ספק ותשתית כוללי המחירי
 לקבל מהירות העלאה גבוהה יותר בתוספת תשלו נית
( ( עלות חודשית 30 # של הקיבו דרוש קו טלפו
03 - 6178181 7 בטלפו / תמיכה 24
חבילות
בכפר החורש טבלת מחירי אינטרנט ללקוחות הורייז
חסר רכיב