קבצים

http://www.k-h.org.il/media/sal/pages/1590/f39_1903 עדכון בנושא עדיפות לאומית משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל (רמי) 14.11.19.pdf